⚡️  ضوابط مهم و راهنمای ثبت نام پیش فروش محصولات ایران خودرو ⚡️

با سلام و احترام

بدینوسیله به اطلاع کلیه مشتریان محترم می رسانیم پیش فروش عادي محصولات شرکت ایران خودرو از ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 1398/09/16 آغاز و تا زمان تکمیل ظرفیت و به شرح جداول پیوست و با توضیحات ذیل ارائه می گردد .

️    ضوابط مهم و راهنمای ثبت نام پیش فروش محصولات ایران خودرو   

1 – ظرفیت ثبت نام براي هر کد ملی ، از کل بخشنامه یک دستگاه خودرو می باشد .

2 – در این بخشنامه امکان ثبت نام فقط براي افراد بالاي 18 سال مقدور می باشد .

3 – ارائه گواهینامه رانندگی به هنگام تحویل مدارك به نمایندگی الزامی است .

4 – مشتریانی که در 18 ماه گذشته در شرکت هاي ایران خودرو و سایپا اقدام به ثبت نام نموده اند مجاز به ثبت نام دراین بخشنامه نمی باشند .

5 – تنظیم صلحنامه در این بخشنامه امکانپذیر نمی باشد .

6 – امکان ثبت نام در این بخشنامه براي مشتري دوم نمایندگی ( کارتکس ) مجاز نمی باشد.

7  – قیمت نهایی خودرو در این شرایط ، در زمان تحویل خودرو تعیین خواهد شد .

8 – سود مشارکت در این روش فروش حداکثر تا پایان قرارداد (زمان تحویل) و یا تا پایان انقضاي مدت دعوتنامه محاسبه خواهد شد .

9 – سود انصراف به صورت روز شمار (مشروط بر گذشت یک ماه از زمان تاریخ ثبت نام) مطابق جدول پیوست حداکثر تا پایان قرارداد ( زمان تحویل ) و یا تا زمان انقضاي مدت دعوتنامه و تا تاریخ ارائه درخواست انصراف مشتري محاسبه و پرداخت خواهد شد .

10 –  در صورت تاخیر در تحویل خودرو از جانب شرکت، سود تاخیر به ازاي مبالغ پرداختی مشتري (صرفا” به شرط تکمیل وجه قرارداد مطابق بخشنامه) از زمان تاریخ تحویل مندرج در قرارداد تا زمان تحویل خودرو به صورت روز شمار( یک درصد ماهانه 12درصد سالیانه) پرداخت خواهد شد .

11 – در این روش فروش مبلغ مابه التفاوت ، در زمان صدور دعوتنامه بر اساس قیمت مصوب شرکت در زمان تحویل مندرج در قرارداد خودرو و پس از محاسبه سود مشارکت و هزینه هاي قانونی از طریق دعوتنامه به اطلاع مشتریان محترم خواهد رسید.

12 – در صورتی که برحسب ضرورت و الزامات قانونی ، آپشن و یا تجهیزات خاصی بر روي خودرو نصب و یا حذف گردد و یا تغییري در برخی از قطعات خودرو ایجاد شود،دعوتنامه بر اساس خودروي تغییر یافته صادر خواهد شد

13 – ارائه کد ملی ، کد پستی ، آدرس دقیق ، منطقه شهرداري محل سکونت و شماره تلفن ثابت و همراه در زمان ثبت نام الزامی است .

14 – در صورت ارائه یا درج آدرس پستی اشتباه توسط مشتري ، به هیچ عنوان امکان تغییر آدرس وجود ندارد و کلیه تبعات ناشی از صدور پلاك با کد شهر مغایر و یا مفقود شدن مدارك خودرو، به عهده مشتري خواهد بود.

15 – ثبت نام صرفا ” بصورت اینترنتی و از طریق سایت ikco.esale.ir    امکان پذیر خواهد بود .

 ⚠️ در صورت ثبت نام مغایر با شروط مندرج در قواعد و ضوابط بخشنامه ، ثبت نام مشتري از سوي شرکت ایران خودرو یک طرفه ابطال و وجه ایشان حداکثر ظرف 20 روز مسترد خواهد شد ⚠️

 

راهنمای ثبت نام فروش اینترنتی محصولات ایران خودرو

لطفا جهت مطالعه مطلب روی لینک زیر کلیک فرمایید 👇

http://beykkhorasani.com/?p=11648

از همراهی شما سپاسگزاریم